Trafikupphandling

Dalatrafiks trafikupphandling 2005 resulterade i att Swebus vann all trafik i hela Dalarna. Dalabuss, som var tidigare entreprenör avslutade sin verksamhet den 1/7 2006.

 

Aktuellt

Bolaget blir nu ett vilande bolag i Dalatrafikkoncernen.

 

Frågor i personalärenden hänvisas till AB Dalatrafik, Inga-Lill Carlsson.

 

Ekonomifrågor hänvisas till AB Dalatrafik, Bengt Andrén.